PETRI GYRGY

 

BI CA CỦA NHỮNG KẺ NGHIỆN RƯỢU

http://www.boraszportal.hu/images/cikk/1726/csaj_bor_20110418165439.jpg

 

Với con người đi khi xảy ra

chuyện, n uống đến mềm mi,

rồi sau rốt trở về nh lảo đảo,

khuấy động tng pho ruột gan, tr c.

Sng sớm ra n ngước nhn cy

vẫn đang nở đầy hoa rực rỡ:

mnh treo cổ ln cnh no đy?

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyn bản tiếng Hung

( Budapest. 2015. oktber 19.)