PETRI GYRGY

CHỈ L MỘT KẺ

Gi anh đối với Em

chỉ l một kẻ.

Hon chỉnh, d bất ngờ,

như một ci đinh rỉ cong queo

trong bụi bỏng.

Như tia sng duy nhất

trn chp cầu thang bng phủ m u.

Chỉ l một kẻ thi

khng chủ tắm giữa dng tri giờ khắc.

 

Gi anh được l Anh với Em

trong biến thin vĩnh cửu.

Vật sở hữu khốn nạn của em:

trong pht giy duy nhất!

Gi anh được l Anh với Em

chừng ci bng chạm vo nhiệt độ

v đinh sắt mủn tan,

chỉ -l- một- kẻ- thi.

 

Nguyễn Hồng Nhung

dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( Budapest. 2012. augusztus 16)