PETRI GYÖRGY

 KHÍ

Thế gian sáng lấp lánh

như một con thằn lằn chết

như một giọt mật

 

Thế gian sáng lấp lánh

như đồ gỗ từ cây hoa hồng

như bàn tay người già

 

Thế gian sáng lấp lánh

như thủy tinh

trên  bức ảnh.

 

Nguyễn  Hồng  Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

( Budapest. 2016.oktober.03)