ThoCuaNhaThoDongAuPGyorgyNHNhung

 

Thơ của nhà thơ Đông - Âu xa lạ từ 1955

 

 

Bạc màu,

như hai lá cờ, cái

năm nọ qua năm kia, trên cổng gắn

lỗ sắt chúng tôi cắm vào ngày lễ,

bạc màu, thế giới đánh mất màu của nó.

 

Những ngày lễ đâu rồi ?

 

Dưới lớp bụi dày,

nóng

trong không gian gác xép lặng câm,

một thế gian bị tháo rỡ.

 

Lộ tŕnh biến mất.

 

Biến thành tiếng thét gào

và tản bay theo gió

Thay cho các nhà thơ ngày lễ

rồi gió sẽ đọc thơ,

 

đọc bụi cuốn và nồng nhiệt nóng bỏng

trên không gian beton

 

rằng tại đây ta đă yêu đàn bà : không tin được.

 

Trên cái thời của

những ḷ cao được nung nóng, những quan hệ căng thẳng

là hiện tại phân vân

- bụi lắng xuống từ từ - vất vưởng

 

Những khu nhà bỏ dở :

 những lảo đảo thế lực bên trên

 

Cái tôi đă tin,

không bao giờ tôi tin nữa.

Nhưng nó từng là niềm tin tôi có,

ngày mỗi ngày tôi bắt ḿnh nhớ ra.

Và tôi không tha thứ cho ai.

 

Lả tả rơi

nỗi cô đơn khủng khiếp của chúng ta,

như trong nắng những đường ray rỉ.

 

Dịch từ bản tiếng Hung.

(2009-02-24. HN)