VeTrietHocPGyorgyNHNhung

 

Về triết học

 

"Trời mưa ! " - cậu bé bảo

"Th́ sao ?" - mẹ cậu nói.

Rồi tước đi từ đứa trẻ

niềm vui nhận thức – phát biểu của ḿnh.

Và thế là

vô t́nh, không ác ư,

mẹ tập cho con thói quen từ bỏ

nỗi ngạc nhiên. Đồng thời đăng kư

- một cách vô thức - vào khóa học,

được quảng cáo như sau :

"Làm thế nào chúng ta trở thành kẻ ngu xuẩn nhanh, và dễ dàng nhất ?"

 

(Dịch từ bản tiếng Hung -2009-02-22. HN)