PILINSZKY JÁNOS

 

1.       BẢN ÁN RIÊNG

Bản án riêng hằng đêm

Sự khai quật đơn độc.

Ta dâng lên một người xa lạ

từ hư vô và thả anh ra.

 

2.     TRUẤT NGÔI

Ta treo lên cổ anh tấm bảng viết

                                        câu chuyện của anh.

 

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyên bản tiếng Hung

                                            ( Budapest. 2015. augusztus 14.)