JÁNOS

  NHỮNG CUỘC GẶP GỠ

          ( Tặng Szilagyi Julia)

 

 

Có bao nhiêu kiểu gặp gỡ, Chúa ơi,

chung sống, ly thân, từ biệt!

Sóng với sóng, hoa từ hoa

 trong gió, trong câm lặng gió

run rẩy, bất động

bao nhiêu và bao nhiêu kiểu đổi thay màu sắc

cái sẽ qua đi và cái vĩnh hằng

bao nhiêu kiểu đổi thay vị trí!

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hungary

( Budapest. 2016. szeptember. 23)