PILINSZKY JNOS

THƠ KHC

 

Một sợi tc duy nhất chẳng thể cong

ta giữ gn những nếp nhăn nhỏ nhất

bướng bỉnh khăng khăng hơn đ tảng

đến tận ngy xử n.

 

Nước mắt trốn chạy rụt r trong ta

những mạch ngầm rỏ rỉ,

v những ma xun khng đy bới đo

sự lặng im ton tr.

 

Trong những người tnh khc đến tận bnh minh

tnh yu chết mn như thế đấy,

v giờ đy khng phải họ m chong nhau nữa

sự bất tử quyện lấy nhau!

 

Một hiện thực trn vẹn vĩnh hằng no đ

giữ gn tất cả số phận chng ta;

kin cường, như đ tảng,

giờ, khng phải ta m chặt họ nữa rồi

 

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( H Nội. 2016. jlius 29.)