PILINSZKY JNOS

TIẾT ĐẠI THỬ

(Tặng bản dịch ny cho những ai ai vướng chn giữa h bỏng Budapest 2015NHN)

 

Những ngọn lay ơn ứa mu

đm mắt ta sắc những lưỡi lam.

Mu no tro si trn đổ?

Thế gian sẽ đẫm mu từ ta.

 

Trận chiến đin dại ny lin quan đến ta?

Men rượu bỏng ngất ngy tăm tối,

đổ lửa, gin gio thiu, trời rắp tm

thiu chy - hỏa ngục lửng lơ.

 

Giữa những rặng cy, trong từng gốc cỏ

bng rm thả khi giận hờn,

Ma H bỏng nổi lửa đin tn ph

bằng nỗi say m bướng bỉnh bạo tn.

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyn bản tiếng Hung

( Budapest.2015. 08.22)