Wass Albert

BIẾT LM G ĐY?

Napraforg Virg fnykpe.

 

Biết lm g đy đi hng nước mắt,

cứ ứa tro trước lc việc xảy ra,

biết lm g đy với những đm my

chng cứ đến cứ bay bnh thản,

biết lm g đy với tri tim tội nghiệp

cứ rỏ mu rưng rưng trn những nỗi đau

biết lm g đy với những ngọn gi hoang

khi hỏi ma xun đ bay đi đu mất,

v biết lm g đy với kỷ niệm hở người thương

khi khng bao giờ chng rơi vo qun lng.

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( Budapest. 2017. oktober.10. NHN)