WASS ALBERT

                                                           THU

Thu đă nghêu ngao hát đâu đây

dẻ dại rụng từng vốc,

lũ trai -gió hoang  ôm choàng  tán lá,

vừa phá ra cười, vừa rắc lá đó-đây.

Một người nào  đi trong màu ghi xám

trong tim thầm nhắc khẽ khúc Thu

Một người nào chào bằng lời từ biệt

đàn sếu bay ngang trời.

Một người nào lặng lẽ dưới gốc thông

đôi mắt sẽ rưng rưng nḥa lệ…

Gió nức nở công viên vàng lá đổ

và lộp độp rơi dẻ dại lộp độp rơi…

                        NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyên bản tiếng Hung

                                                     ( Budapest.2015. 10. 02)