WASS ALBERT

THƯỢNG ĐẾ V TI

Nhiều nỗi hi hng săn đuổi

tất cả ti đ trải qua:

gc tr chn sau cng

ti dừng bn Thượng Đế.

V thế l với ti

Thượng Đế-mu trở thnh đ rắn

lo u khng gặp tới

hiểm nguy khng chạm vo

Bởi với ti Thượng Đế

chỗ dựa của người ngoi,

với ti- nơi tr chn

nơi tr chn của đời ti sau rốt!

Khi cn đang sung sướng

ti khng tm thấy Người

giờ đy mất tất cả

ti gặp gỡ cng Người.

Chng ta đều như vậy,

loi su bọ tục trần,

chỉ đến gần Thượng Đế,

nếu những nỗi buồn xm chiếm ta,

những giấc mơ tan r,

những hy vọng tiu tan.

Ti đ gặp Thượng Đế

trong khủng khiếp nt tan,

giờ đy, dưới những lời của CHA

con xin quỳ lạy

quỳ lạy dưới phước ban Thin Cha.

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyn bản tiếng Hung

( Budapest. 2016. janur. 31)