WASS ALBERT

 

TRONG NHÀ THỜ CỦA NỖI CÔ ĐƠN

 

 

Đến  nơi đây không thể

chỉ đến bằng ḷng sùng kính, nỗi tận tâm.

 

Bên gốc sồi thiêng:

tất cả đều hiển hiện,

những ǵ từng có.

Nơi trú ngụ của Lặng Thinh

của Cô Đơn Thần thánh

chỉ nơi đây có thể

cầu nguyện mà thôi.

 

Chỉ nơi đây có thể

làm lắng dịu trái tim

để đợi chờ Hoàng Hôn

và vị Thần mang lưỡi hái.

Chỉ nơi đây cần thấy

êm dịu làm sao,

kỳ lạ làm sao

 Hoàng Hôn, Buổi Tối.

 

Chỉ nơi đây cần thấy:

thần Chết cũng đẹp làm sao

trong ánh chớp,

khi thần Chết dạo chơi,

khi lửa hiến dâng

bùng cháy bỏng

và băo tố dạo bản nhạc thụ cầm.

 

Bởi đây là một nhà thờ

nhà thờ của nỗi Cô Đơn,

nhà thờ của cái Đẹp,

nhà thờ của Thời Gian,

nhà thờ của Đời Sống,

nhà thờ của thần Chết,

vĩnh cửu

một nhà thờ của Lặng Thinh.

 

Có thể chăng?  đến nơi đây

với tấm ḷng vô đạo,

với  run sợ hăi hùng

đợi thần Chết đến gần,

và phủ nhận

Cô Đơn là thánh thần,

và phủ nhận nơi đây

là nhà thờ của thần thánh- nỗi Cô Đơn?

Không. Không bao giờ.

 

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyên bản tiếng Hungary

( Budapest. 2016. május 25.)