NGUYỄN TẤN CỨ

NGUYỄN   TẤN   CỨ

 

                                    SÀI G̉N NHỮNG NGÀY  CÂM LẶNG .

 

                                    Một chiếc lá rơi cũng không  ngoài tầm ngắm

                                    Những đôi mắt cú vọ trên tàn cây mai phục

                                    Những chiếc xe ôm chạy hoài không hành khách

                                    Ṿng ṿng quanh công viên ngày chủ nhật

                                    Camera rà quét theo từng cánh chim bay

                                    Những đôi t́nh nhân theo dỏi những đôi t́nh nhân

                                    Những đám đông cảnh giác những đám đông

                                    Những thừơng phục theo dỏi . . . những thường dân

                                    Những gốc cây kiểm soát những . . . tàn cây ghế đá

 

                                    Những ngày Chủ Nhật bầy hầy

                                    Rào chắn  khắp các ngă tư tầng tầng lớp lớp

                                    Đường đến Dinh Độc Lập

                                    Đường đến Vương Cung Thánh Đường

                                    Đường đến Lănh sự Quán

                                    Đường đến . . . Tự Do

                                    Sẳn sàng giới nghiêm

                                    Sẳn sàng đập tan

                                    Bọn phản động

                                    Chống Tàu xâm lược

 

                                    Sài g̣n những ngày nầy

                                    Im như thóc

                                    Trầm  như .. . mộng

                                    Chuẩn bị nẫy mầm

                                    Cho một mùa xuống giống

                                    Cho  những  ngày chủ nhật biển động

                                    Cho những gịng sông

                                    Không bao giờ thôi chảy

                                    Cho những con thuyền Tự Do

                                    Yêu  Độc  lập

                                    Rẻ sóng ra khơi

                                    Thôi không c̣n im vắng nữa

                                    Xuống đường thôi

                                    Nếu ngày mai

                                    LŨ TÀU KIA  XÂM  LƯỢC ĐẤT NƯỚC NẦY!

 

                                                         -------------------------------------------------------