Phan Huy Đường giới thiệu

 

Phan Huy Đường giới thiệu

Từ Huy

Phê b́nh – Nghiên cứu – Suy ngẫm

◄◄ về trang chính

 

 

Alain Robbe-Grillet - La jalousie Alain Robbe-Grillet - Two Novels: Jealousy & in the Labyrinth

 

Alain Robbe-Grillet

Miêu tả của Alain Robbe-Grillet trong tiểu thuyết Ghen

Jean Valjean : cái tên là một cái tôi

Nhà văn có nên nói về tác phẩm của ḿnh hay không ?

 

Sức mạnh của nỗi buồn

Bàn thờ

Ư thức cộng đồng và số phận cá nhân

Nhà văn – nhà phê b́nh

Cô đơn của viết

 

Kiến nghị về giáo dục đại học ở các ngành khoa học xă hội

 

 

 

 

Về Nietzsche

Triết học và sức khỏe của dân tộc

Phê phán và siêu nhân

Ư chí quyền lực

 

Về MilanKundera

Không biết và không muốn biết

 

 

Thưởng thức nghệ thuật như thế nào ?