Sinh viên – bạn nghĩ ǵ

Sinh viên – bạn nghĩ ǵ?

Nguyễn Thị Từ Huy


Bạn đă bao giờ gặp t́nh huống này chưa: Để lảng tránh giải thích cho bạn về một vấn đề nào đó, về một hiện tượng tiêu cực, về một sự khuất tất hay một bất công nào đó, người ta trả lời bạn: “Cái nước ḿnh nó thế, đừng có hỏi!”?

Đă bao giờ bạn đưa phong b́ cho giáo viên, và thay v́ dằn vặt xấu hổ, bạn tự nhủ: “Cái nước ḿnh nó thế”, rồi cảm thấy thanh thản?

Tôi giả định rằng bạn đủ nhận thức để hiểu cái nước ḿnh nó thế là nó như thế nào, nên không luận giải về điều đó ở đây. Tôi chỉ muốn đề cập tới, một cách chưa đầy đủ, thái độ nào có thể có đằng sau câu nói đó. “Cái nước ḿnh nó thế” là một mệnh đề tiêu biểu cho sự bất lực, cho sự đầu hàng vô điều kiện, sự nô lệ cho hoàn cảnh và nô lệ cho chính ḿnh. Mệnh đề này thể hiện sự ḱm kẹp, sự trói buộc từ bên trong của mỗi cá nhân, hậu quả của sự trói buộc dài hạn từ bên ngoài. Và nó cũng thể hiện sự lảng tránh trách nhiệm. Để tránh hành động, để chấp nhận cái xấu, cái ác, cái tồi tệ, nhưng đồng thời để tránh phải chịu trách nhiệm về cái xấu, cái tồi tệ và cái ác, người ta nói với bạn: “Cái nước ḿnh nó thế”.

Những người nói câu này ngụ ư rằng “ḿnh” không can dự ǵ vào “cái nước ḿnh” ấy, rằng “ḿnh” chẳng phải chịu trách nhiệm ǵ hết. Phủi tay. Tuy nhiên, mệnh đề này khi được thốt ra cho thấy đằng sau nó thái độ chấp nhận tuyệt đối. V́ cái nước ḿnh nó thế nên đừng hỏi ǵ cả, đừng làm ǵ cả, chỉ có một con đường duy nhất là chấp nhận mà thôi. Song, điều mà có thể những người phát ngôn câu đó không ngờ tới là cái vị thế này: chấp nhận rằng cái nước ḿnh nó thế cũng có nghĩa là chấp nhận rằng ḿnh cũng như thế. Thêm nữa, khi đóng đinh vào đầu bạn ư tưởng về cái nước ḿnh nó thế, người ta không những tự phủ nhận khả năng thay đổi của ḿnh, mà c̣n muốn phủ nhận khả năng thay đổi của bạn, người ta không khuyến khích bạn hỏi, không khuyến khích bạn hành động ; mà trái lại c̣n ngăn cản bạn, c̣n triệt tiêu khả năng đặt câu hỏi của bạn, c̣n làm bạn nhụt chí, khiến bạn trở nên giống như họ, nghĩa chấp nhận một cách tự nhiên rằng cái nước ḿnh nó như vậy, nó không thể khác được, rằng không có cách ǵ làm cho nó khác đi được, và v́ thế mà không làm ǵ để cho nó khác đi. Và nếu không làm ǵ cho nó khác đi th́ cũng không sao, bởi v́… “cái nước ḿnh nó thế”! Bạn thấy đấy, bằng cách đó, quả là thật dễ dàng để ăn ngon ngủ yên. Vấn đề là bạn có thể ăn ngon ngủ yên măi trên một hiện thực “như thế” hay không? Nó có để cho bạn yên hay không?

Thế hệ của bạn cần thay thế mệnh đề đó bằng những mệnh đề mới, chẳng hạn như: “Nước ḿnh sẽ khác”, hoặc “Nước ḿnh sẽ tốt đẹp hơn”, hoặc những mệnh đề cùng loại do tự bạn nghĩ ra. Khi bạn để cho những mệnh đề loại đó vang lên trong đầu bạn, có thể bạn sẽ cảm thấy năng lượng giải phóng của chúng, bởi chúng đ̣i hỏi trước hết bạn phải khác đi, bạn phải giải phóng khỏi chính bạn. Khi bạn có mong muốn mănh liệt rằng nước ḿnh sẽ khác th́ bạn sẽ t́m cách hành động cho sự đổi khác. Và muốn nước ḿnh khác đi th́ bản thân ḿnh phải khác đi. Nếu bản thân bạn không khác đi được th́ sao có thể mong muốn nước ḿnh khác đi được. Mà nước ḿnh không khác đi th́ sao?

Th́ có nguy cơ sẽ mất vào tay láng giềng.

Bạn có biết những ǵ đang xảy ra trên Biển Đông, và cả trên đất liền, những năm tháng, những ngày tháng gần đây? Mà nước đă mất th́ “ḿnh” có c̣n không? Bạn có c̣n không? Và nước đă mất th́ bạn sẽ để lại ǵ cho con cháu bạn? Hay là bạn ngồi nh́n nước mất và tự nhủ: “cái nước ḿnh nó thế”? Và bạn hy vọng rằng với câu đó thần chú đó bạn sẽ cảm thấy thanh thản v́ có thể phủi tay, có thể đẩy trách nhiệm cho “cái nước ḿnh” ấy? Nhưng dù bạn có thể phủi tay, dù bạn có thể tự lừa dối ḿnh rằng tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm trừ chính bạn, th́ bạn cũng không thể nào tránh được cái hiện thực là mất nước khi điều đó xảy ra.

Có bao giờ bạn nghĩ rằng chính bạn phải cân nhắc và lựa chọn, chính bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của ḿnh? Có bao giờ bạn nghĩ rằng nước ḿnh sẽ không c̣n như thế, sẽ tốt đẹp hơn, rằng chính bạn có thể khác đi, có thể tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn?

Cái nước ḿnh nó thế hay nước ḿnh có thể khác đi tùy thuộc vào khả năng tự thay đổi của chính bạn, tùy thuộc vào khả năng của bạn trong việc nhận thức và hành động cho sự tiến bộ.

Hiện nay có những người đang nỗ lực vượt qua những khó khăn tưởng chừng không vượt nổi, họ đang nỗ lực để nước ḿnh khác đi theo hướng tốt đẹp hơn. Điều nhỏ nhất mà bạn có thể làm là hiểu họ, và ủng hộ họ. Nhưng quan trọng hơn: bạn hoàn toàn có thể làm được như họ.

Có lẽ cần bắt đầu bằng câu hỏi này: Bạn muốn “cái nước ḿnh nó thế” hay bạn muốn “nước ḿnh sẽ tốt đẹp hơn”? Rồi từ đó bạn sẽ t́m cách trả lời những câu hỏi khác. Nhưng có lẽ bạn phải nhanh lên, bởi v́ cái giá mà chúng ta phải trả cho việc chấp nhận “cái nước ḿnh nó thế” giờ đây đă tới mức không c̣n một cá nhân nào có thể gánh nổi.

Bạn hăy h́nh dung tới những câu hỏi mà hậu thế sẽ đặt ra về chúng ta. Hơn thế, hăy h́nh dung những câu trả lời về chúng ta mà hậu thế sẽ phải đối diện, v́ thực tế là sẽ không có cách nào lảng tránh được sự thật. Dù chúng ta có cố mà tự lừa dối ḿnh th́ người khác cũng sẽ nh́n thấy rất rơ.

Hơn nữa, dù chúng ta có thành công trong việc lừa dối chính ḿnh và lừa dối người khác, dù chúng ta có bảo toàn được tài sản cá nhân và tính mạng cá nhân, nhưng nếu đất nước chung này mất đi, sẽ chẳng ai trong chúng ta thoát khỏi thân phận của kẻ mất nước. Không một ai.

Sài G̣n, tháng 7, những ngày dông tố trên Biển Đông

N. T. T. H.