DemTuHuy

 

 

 

Đêm

Nỗi buồn

đứng đầu giường

Đôi mắt không  tṛng

ngó vào chỗ lẽ ra nó phải ở đó

 

Những nữ thanh niên xung phong

giă từ cuộc chiến và

tuổi thanh xuân

trở về làng

Nỗi buồn

của họ

đứng ở đâu

trong những căn nhà

không có ǵ ngoài họ?

 

Nỗi buồn mềm oặt của tôi

sụn xương dưới

gánh nặng

ích kỷ

chính đáng

không chịu trả

giấc ngủ cho tôi.

Nỗi buồn quá khổ

được nuôi dưỡng bằng

những niềm vui tự khước từ.

 

Gánh trên vai

những niềm vui

không bao giờ tới,

những người đàn bà

đi qua nỗi buồn của họ

đến và đứng ở đầu giường

thay vào chỗ nỗi buồn  của tôi.