những ngy nối nhau đi

những ngy nối nhau đi

 

ngy X

đưa một niềm tin ra nghĩa địa

đặt n nằm yn dưới tảng đ

đ khng bền bằng hai chữ : ho danh

 

ngy N

dẫn một niềm tin khc ra nghĩa trang

vi n dưới đống ct

ct khng dy bằng hai chữ : giả dối

đi thm một qung sẽ gặp hai chữ : lừa dối

 

ngy Y

niềm tin mới, mặc o liệm

tự l đến nấm mồ c tn : hn nht

nhảy ma cng những khc xương quyền lực

 

ngy Z

những niềm tin chết trong một thế giới đầy ắp sợ hi :

mọi sự diễn ra trong nỗi sợ : sống trong sợ hi, yu trong sợ hi,

lm việc trong sợ hi, lnh đạo trong sợ hi, thở trong

sợ hi, bi tiết trong sợ hi, yu nước trong sợ hi

 

niềm tin c gương mặt của một người bạn

những ngy X, N, Y, Z

v những ngy tiếp theo

chng lần lượt ra đi

 

niềm tin c hnh hi của nỗi sợ hi

 

nghĩa địa

khng đủ chỗ

cho những niềm tin đang chết mỗi ngy

 

ở đy, nơi ny

một ngy kia, niềm tin sẽ chỉ l hoi niệm trong

tm hồn uỷ mị của những kẻ hoi cố

 

con người ni với nhau bằng những lời đ lập trnh sẵn

con người bước lại gần nhau trong những đi giy cảnh gic

ở đế giy c một bng đn nhấp nhy

với tiếng ku lập trnh sẵn :  hy cẩn thận 

họ vừa bước vừa dng chn d xem trong đầu người kia đang nghĩ g

 

nỗi sợ hi trương phnh trong chiếc o cảnh gic qu chật

đường may nứt ra thnh những tiếng go:

bạn đang bị lợi dụng

bạn sẽ bị lợi dụng

sự khn ngoan bảo tồn v cất giấu nỗi nhục nh dưới chn tầng v cảm

 

ngy G

lễ vu lan dnh cho những hồn ma của niềm tin

lang thang trong hoang mạc nơi mỗi hạt ct giấu một

nỗi sợ hi đang chờ được giải thot

 

15/12/2007