Những người rơi

 

Những người rơi

 

 Cảm tác từ bức tranh « Ngồi rơi » của chị Ng H

 

 

 

những đàn bà đứng rơi

cạnh một đàn bà ngồi rơi

vực thẳm có đáy ?

có ǵ

hay có ai

đỡ họ ?

 

những người đàn bà rơi

dù ngồi dù đứng

họ rơi

đất ở đâu đó sau kia

thẳng và nghiêng và ngang và dọc

th́ rơi là rơi và không ngừng rơi

 

những người sinh ra

để rơi

là đàn bà

 

những người sinh ra

là đàn bà

phải rơi

 

dù đứng dù ngồi

họ rơi

bầu trời ở dưới đầu

thời gian sâu

không gian chậm

 

đỏ đen trắng và không có xanh da trời

những người rơi không cánh

mắt không nh́n

vạt áo giấu tiếng thở

căng và chùng

 

đường rơi vô hướng

cánh tay rơi giang ra bàn tay rơi nắm lại

khuôn mặt rơi biến mất trên lộ tŕnh rơi không điểm cuối

 

ngả sang phải xuôi sang trái

nhào lên lộn xuống và quay ṿng bất định

th́ rơi là rơi và không ngừng rơi…

 

Sài G̣n, 6/3/2014

Từ Huy