bởi ch́a khoá là những con chữ lặng câm ẩn tích

Cảm nhận

 

 

PHẠM THỊ ANH NGA

 

NHẬT NGUYỆT DẤU YÊU

Thơ

 

 

 

"bởi ch́a khoá là những con chữ lặng câm ẩn tích

qua lách tách bàn phím gọi tên

và rồi cánh cửa mở tung phù phép"

 

Ch́a khoá đó, chính là ta, một con người.

Là chính ai ?

Chẳng là ai cả khi chưa nên lời.

Nên lời rồi, nó có thể là mọi người.

Tập thơ này quư ở đó.

*

"Cũng bởi v́ thế, những ǵ tôi viết, dù có là thơ hay không là thơ, cũng xin riêng gửi đến một người. Cho dù đó là con người thuộc thế giới thật hay thế giới ảo."

 

Thế th́ tác giả gửi tới mọi người, tới thế giới ảo của từng người. Không có thế giới ấy ở mỗi người, chẳng có thể có thơ văn, nghệ thuật. Qua thơ văn, nghệ thuật, thế giới ảo ấy trở thành thật ở con người.

 

2010-02-15