TrenDuongGiayVienLien-PVCuong

Phm Vit Cường

 

 

Trên Đường Dây Viễn Liên

 

 

là thứ dấu tay riêng biệt mỗi ngườivết chàm trên trán

để ccuối đời c̣n nhận ra nhau        ngoài băo tối

 

Là nhịp tim run đập khẽ khàng

                   chỉ hai ngực buồn kia cảm nhận

trên hỗn mang quyển sổ bộ đời

truy t́m lại

           những thề nguyền      phiêu tán

là đôi mắt nh́n nhau qua hư không

cung giọng u trầm

                   của đài phát thanh địa ngục

thông báo nhau           những trời xanh hư mất

 

 

là ṿng tay vươn qua sự chết

vuốt ve nhau      những thương tích mới nguyên

nối bóng đêm thừa

                   với những sớm mai tuổi trẻ

chứng thực bùi ngùi những nụ hôn xưa

 

là lắng tai nghe qua biển núi chia ĺa

bao nhiêu đêm ngày tịch mịch

                            dưới trời cao thất lạc

thời gian dựng đứng một vạn lư trường thành cách âm

                                                        cao ngất

 

 

hai mươi năm                 chớp mắt

                   thấm đăm vào

giọng nói ngày xưa

                   sự buồn sầu lặng thinh      của đá