NamNghieng

N ằ m   n g h i ê n g

 

Nằm nghiêng ở trần thương kiếp nàng Bân

ngón tay rỉ máu. Nằm nghiêng

khe cửa ùa ra một ḍng ấm

cô đơn. Nằm nghiêng

cùng sương triền đê đôi bờ

ỡm ờ nước lũ.

 

Nằm nghiêng lạnh

hơi lạnh cũ. Ngoài đường khô tiếng ngáy.

Nằm nghiêng. Mùa đông

nằm nghiêng trên thảm gió mùa. Nằm nghiêng

nứt nẻ khóe môi

đă lâu không vồ vập răng lưỡi.

 

Nằm nghiêng

xứ sở bốn mùa nhiệt đới , tự dưng nhói đau

sau lần áo lót có đệm mút  dầy

nằm nghiêng

về đây.

 

14.12.00