DayChua-BachCuDi-QuynhChi

 

Văn khởi


Lạn mạn triều miên hậu

Tần thân văn khởi thời
Noăn lô sanh hỏa tảo

Hàn kính khoả đầu tŕ 
Dung tuyết tiên hương mính
Điều tô chử nhũ mi
Thung sàm hoàn tự sẩn
Khoái hoạt diệc thùy tri
Tửu tính ôn vô độc
Cầm thanh đạm bất bi

Vinh công tam lạc ngoại

Nhưng lộng tiểu nam nhi

 

Bạch Cư Dị

 

Dậy trưa 

 

Sáng ra ngủ no mắt rồi

Mặt trời đứng bóng vươn vai xuống giường 

Đốt ḷ c̣n sớm quá chừng

Lù khù đứng ngó đầu trần trong gương 
Châm trà bằng nước  tuyết tan

Lót ḷng chút cháo nấu cùng sữa pha

Tự trào tính nết khật khờ
Chẳng ai ngờ vậy chớ mà lại vui  

Rượu ấm chẳng độc say vùi
Tiếng đàn thanh thoát đẩy lui muộn phiền 
Vui như ông Vinh cũng nên 

C̣n ta ngày tháng không tên cợt đùa

 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 29/12/2009)