Hạ Ca  2008

Hạ ư, Tô Thuấn Khâm

Mộ giang ngâm, Bạch Cư Dị

Hạ chí nhật tác, Quyền Đức Dư

San trung dữ u nhân đối chước, Lư Bạch

Tự khiển, Lô Đồng

San trung vấn đáp, Lư Bạch

Hạ nhật san trung, Lư Bạch

Giang đ́nh, Đỗ Phủ

Sơ hạ tức sự, Vương An Thạch

Hạ sơ vũ hậu tầm Ngu khê, Liễu Tông Nguyên

Hạ nhật điền viên tạp hứng, Phạm Thành Đại

Vũ hậu tức sự, Chu Di Tôn

Hạ dạ, Hàn Ốc

Hạ nhật đề Ngộ Không Thượng nhân viện thi, Đỗ Duẩn Hạc

 

http://www5f.biglobe.ne.jp/~galileo/141-4114_IMG1.jpg

Hạ ư

 

Biệt viện thâm thâm hạ điệm thanh

Chá lựu khai biến thấu liêm minh

Thụ âm măn địa nhật đương ngọ

Mộng giác lưu oanh thời nhất thanh

 

Tô Thuấn Khâm

Hạ ư

Trưa hè trải chiếu sau vườn

Qua mành lựu đỏ bên tường nhà sau

Nắng trưa khuất bóng cây cao 

Chim chuyền ríu rít tỉnh mau giấc ḥe

 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 4/9/2008)


http://static16.photo.sina.com.cn/bmiddle/4a517e8b85853dabd537f

 

Mộ giang ngâm

 

Nhất đạo tàn dương phô thủy trung ,

Bán giang sắt sắt bán giang hồng .

Khả liên cửu nguyệt sơ tam dạ ,

Lộ tự chân châu nguyệt tự cung

 

Bạch Cư Dị

 

Chiều trên sông

 

Chiều tàn vệt nắng trên sông

Nửa gịng rực sáng nửa rưng rưng buồn

Dịu dàng soi ánh trăng non

Sương long lanh ngọc trăng buông cung ngà

 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 5/9/2008)


 

http://www.mitsubishielectric.co.jp/astro/html/planetarium/img/p_00.jpg

Hạ chí nhật tác

 

Tuyền xu vô đ́nh vận

Tứ tự tương thác hành

Kí ngôn hách hi cảnh

Kim nhật nhất âm sanh 

Quyền Đức Dư

Thơ viết ngày Hạ Chí

 

Cḥm sao Đẩu chẳng ngừng quay

Xuân qua thu lại đổi thay bốn mùa

Hỡi này vầng nhật sáng ḷa

Hơi thu đă chớm hiện từ hôm nay

 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 5/9/2008 )


http://blog.udn.com/community/img/PSN_ARTICLE/yuan6116/f_1072168_1.JPG

San trung dữ u nhân đối chước

 

Lưỡng nhân đối chước san hoa khai

Nhất bôi nhất bôi phục nhất bôi

Ngă túy dục miên khanh thả khứ

Minh triều hữu ư băo cầm lai

 

Lư Bạch

 

Uống rượu với ẩn giả trong núi

 

Đôi ta đối ẩm trên đồi

Chén này chén nữa 

Khắp trời nở hoa

Say rồi

Thôi bạn về nha

Mai c̣n muốn uống 

Đem ta chiếc đàn 

 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 5/9/2008)


 

http://withoutasound.web.fc2.com/naha/fukushuen_garden/2005_0605_144825.jpg

Tự khiển   

 

Đắc tức cao ca thất tức hưu,

Đa sầu đa hận diệc du du.

Kim triêu hữu tửu kim triêu tuư,

Minh nhật sầu lai minh nhật sầu.

 

Lô Đồng

 

Dỗ ḿnh

 

Vui ca

Thất chí th́ ngừng

Giận hờn chi lắm 

Sầu thương khôn cùng

Bữa nay cứ uống say tràn

Rồi mai hễ có chuyện buồn, buồn sau ...

 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 27/8/2008)


 

http://img.4travel.jp/img/tcs/t/album/lrg/10/24/51/lrg_10245164.jpg

 

San trung vấn đáp

 

Vấn dư hà ư tê bích san

Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn

Đào hoa lưu thủy yểu nhiên khứ

Biệt hữu thiên địa phi nhân gian

 

Lư Bạch

 

Hỏi đáp trong núi

 

Hỏi sao ở chốn núi rừng

Mỉm cười chẳng đáp mà ḷng an nhiên

Hoa trôi nước chảy triền miên

Suối hoa núi biếc cơi riêng khác đời

 

Quỳnh Chi phóng dịch (13/7/2008) 

 


http://pub.ne.jp/nakama51/image/user/1181842727.jpg

 

Hạ nhật san trung

 

Lăn diêu bạch vũ phiến

Lơa đản thanh lâm trung

Thoát cân quải thạch bích

Lộ đính sái tùng phong

 

Lư Bạch

 

Ngày hạ trong núi

 

Quạt lông phe phẩy cũng lười

Vào rừng cởi áo hở vai phơi trần

Tháo khăn vắt tạm lên tường

Đầu trần hóng gió giữa rừng thông reo

 

Quỳnh Chi phỏng dịch ( 28/8/2008)

 

 


http://www.twip.org/photo/southeast-asia/laos/photo--08-08-07-06-21-15.jpg

Giang đ́nh

 

Thản phúc giang đ́nh noăn

Trường ngâm dă vọng thời

Thủy lưu tâm bất cạnh

Vân tại ư câu tŕ

Tịch tịch xuân tương văn

Hân hân vật tự tư

Cố lâm quy vị đắc

Bài muộn cưỡng tài thi

 

Đỗ Phủ

 

Bên sông

 

Trước đ́nh nắng ấm phơi trần

Đồng xa lặng ngắm bên sông hát thầm

Nước trôi cũng chẳng bận ḷng 

Mây bay lờ lững bạn cùng với ta

Mùa xuân lặng lẽ trôi qua

Muôn loài đâu đó chăm lo việc ḿnh 

Chưa về thăm lại cố hương  

Đành làm thơ đuổi cơn buồn này thôi

 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 28/8/2008) 

 


 

http://papageno1.blog.ocn.ne.jp/photos/uncategorized/dsc049772bl0617.jpg

Sơ hạ tức sự

 

Thạch lương mao ốc hữu loan kỳ

Lưu thủy tiên tiên độ lưỡng pha

T́nh nhật noăn phong sanh mạch khí

Lục âm u thảo thắng hoa th́

 

Vương An Thạch

 

Đầu hạ

 

Lều tranh cầu đá lượn quanh

Gịng sông êm lững lờ xanh đôi bờ

Hương đồng nắng hạ gió đưa

Cỏ xanh bóng mát

Không hoa nào bằng

 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 10/8/2008)

 


Hạ sơ vũ hậu tầm Ngu khê

 

Du du vũ sơ tễ

Độc nhiễu thanh khê khúc

Dẫn trượng thí hoang tuyền

Giải đái vi tân trúc

Trầm ngâm diệc hà sự

Tịch mịch cố sở dục

Hạnh thử tức doanh doanh

Khiếu ca tĩnh viêm úc

 

Liễu Tông Nguyên

 

Sau mưa đầu hạ đi t́m suối Ngu

 

Mưa dầm vừa dứt trời trong

Ṿng theo khe núi quẩn quanh một ḿnh

Suối hoang lần chống gậy t́m

Tháo đai đo bụi trúc xinh bên đường

Trầm ngâm nghĩ ngợi mông lung

Tịch liêu một cơi xưa thường vẫn ưa 

Được nay phiền nhiễu lánh xa

Vui ca quên cả quanh ta hạ nồng 

 

Quỳnh Chi phóng dịch (11/8/2008)

 


http://www.tsuru-ume.com/blog/梅雨梅.jpg

 

Hạ nhật điền viên tạp hứng

 

Mai tử kim hoàng hạnh tử ph́

Mạch hoa tuyết bạch thái hoa hi

Nhật trường li lạc vô nhân quá

Duy hữu t́nh đ́nh diên điệp phi

 

Phạm Thành Đại

 

Thôn quê ngày hạ

 

Quả mơ to chín vàng ươm

Lúa đơm bông trắng, cải làn thưa hoa

Ngày dài, ngơ vắng người qua

Chuồn chuồn bươm bướm nhởn nhơ bên rào

 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 11/8/2008)

 

 

http://mp.i-revo.jp/user.php/tosntrce/attach/155/.jpg

Vũ hậu tức sự

 

Thử vũ lương sơ quá

Cao vân bạc vị quy

Linh linh san lưu biến

Tích tích dă phong vi

Nhất khí t́nh hồng đoạn

Hà quang bạch điểu phi

Nông nhân sạ tương kiến

Hoan tiếu chi phi khoản

 

Chu Di Tôn

 

Sau mưa

 

Sau mưa gió nhẹ chiều hè

Trời cao mây mỏng chưa về nơi nao    

Suối ôm mát lạnh chân đèo 

Vi vu có tiếng gió reo trên đồng

Nắng lên lấp lánh cầu vồng

Chim tung cánh trắng về trong ráng chiều

Nhà nông gơ cửa thăm nhau

Tiếng cười vang măi đằng sau cổng sài

 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 10/8/2008)


http://aerismemoria.web.infoseek.co.jp/monthly/jun05_2.jpg

 

Hạ dạ

 

Mănh phong phiêu điện hắc vân sanh

Siếp siếp cao lâm thốc vũ thanh

Dạ cửu vũ hưu phong hựu định

Đoạn vân lưu nguyệt khước tà minh

 

Hàn Ốc

 

Đêm hè

 

Gió to chớp giật mây đùn

Tiếng mưa nặng hạt trên tàng cây cao

Gió ngừng mưa tạnh đêm sâu

Rẽ mây vằng vặc trăng thâu xuyên cành

 

Quỳnh Chi phóng dịch  (10/8/2008 )     

 

 


http://www.jyofukuji.com/10zengo/2004/img/01-2.jpg

 

Hạ nhật đề Ngộ Không Thượng nhân viện thi

 

Tam phục bế môn phi nhất nạp

Kiêm vô tùng trúc ấm pḥng lang

An thiền bất tất tu san thủy

Diệt khước tâm đầu hỏa diệc lương

 

Đỗ Duẩn Hạc

Ngày hạ đề thơ ở thảo am của Ngộ Không Thượng nhân

 

Cửa cài

Khoác áo nâu ṣng 

Vườn không tùng trúc

Chói chang nắng hè

Tọa thiền sơn thủy cần chi

Tâm thiền dịu mát xua đi hạ nồng  

 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 13/8/2008 )