MuaHoaAnhDao

Ma hoa anh đo

 

Đồi xa hoa trắng chập trng my

Hay o tin nga rớt xuống đời ?

Thảm hoa ai trải trn đồi biếc

B hoa ai thả dưới ging tri

 

Hoa trắng ngy no cn thơ ngy

Ửng hồng phơn phớt cnh hoa say

Sake tiệc rượu đm hm trước

Vườn ngự xem hoa hội rất vui

 

Gi xun nh nhẹ cnh hoa rơi

Hồ gương soi bng mấy tầng my

Thuyền ai dưới bến cho bung li

B hoa tri ngỡ bng my bay

 

Quỳnh Chi ( 6/4/2003)