ThoViTrangQuynhChi

Xuân sầu

 

Tự hữu xuân sầu chính đoạn hồn ,

Bất kham phương thảo tứ Vương Tôn .

Lạc hoa tịch tịch hoàng hôn vũ ,

Thâm viện vô nhân độc ỷ môn .

 

Vi Trang

 

Sầu xuân

 

Xuân sang chi để nát ḷng

Cỏ thơm trĩu nặng nỗi buồn nhớ ai

Mưa chiều lặng lẽ hoa rơi

Thâm cung mộ bóng tựa ngồi bên hiên

 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 24/2/2008)  

 

Trường An xuân

 

Trường an nhị nguyệt đa hương trần

Lục nhai xa mă thanh lân lân

Gia gia lầu thượng như hoa nhân

Thiên chi vạn chi hồng diễm tân

Liêm gian tiếu ngữ tự tương vấn

Hà nhân chiêm đắc Trường An xuân

Trường An xuân sắc bổn vô chủ

Cổ lai tận thuộc hồng lâu nữ

Như kim vô nại hạnh viên nhân  

Tuấn mă khinh xa ủng tương khứ

 

Vi Trang

 

Mùa xuân Trường An

 

Phố phường xe ngựa rộn ràng

Tháng hai thơm ngát Trường An xuân về

Nhà nhà ngọc diệp kim chi

Tươi màu xuân mới vườn khuê muôn cành

Muôn hoa khúc khích sau rèm

Xuân Trường An chẳng của riêng ai nào

Mầu xuân không chủ từ lâu

Xưa nay xuân của khuê lầu nữ nhi

Sao người vườn hạnh bữa ni

Đem xe ngựa chở xuân đi đâu tề...

 

Quỳnh Chi ( 23/2/2008)   

 

 

Kim Lăng đồ 

 

Giang vũ phi phi giang thảo tề

Lục triều như mộng điểu không đề

Vô t́nh tối thị Đài thành liễu

Y cựu yên lung thập lư đê

 

Vi Trang   

 

Bức họa Kim lăng

 

Mưa bay cỏ biếc bên sông

Người xưa xa vắng  năo nùng tiếng chim

Thành xưa hàng liễu vô t́nh

Bên hào xưa vẫn  buông mành trong sương

 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 23/2/2008)

 

 

Hoán khê sa

(Kỳ ngũ)

 

Dạ dạ tương tư canh lậu tàn 

Thương tâm minh nguyệt bằng lan can

Tưởng quân tư ngă cẩm khâm hàn

Chỉ xích họa đường thâm tự hải

Ức lai duy bả cựu thư khán 

Ki th́ huề thủ nhập Trường An

 

Vi Trang 

 

Bài Không tên số năm

 

Đêm đêm thao thức nhớ ai

Ḷng buồn tựa bóng trăng soi bên thềm

Chăn đơn nhớ bạn thương ḿnh  

Tường hoa vây kín muộn phiền biển sâu

Thư xưa xem lúc nhớ nhau

Khi nào lại sánh vai vào Trường An ?

 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 22/2/2008)