ThoXuan-QuynhChi

 

 

http://pds.exblog.jp/pds/1/200604/18/14/f0002014_10533282.jpg

 

Xuân Hiểu

Xuân miên bất giác hiểu

Xử xử văn đề điểu

Dạ lai phong vũ thanh

Hoa lạc tri đa thiểu

Mạnh Hạo Nhiên

 

Buổi sáng mùa xuân 

Xuân c̣n say ngủ mơ màng

Tiếng chim buổi sáng rộn ràng khắp nơi

Đêm qua gió tạt mưa rơi

Trong vườn hoa rụng nào hay ít nhiều 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 12/5/2006)

 

 

 

Tuyệt cú

Tŕ nhật giang san lệ

Xuân phong hoa thảo hương

Nê dung phi yến tử

Sa noăn thụy uyên ương

Đỗ Phủ

 

Tuyệt cú

Xuân về non nước đẹp tươi

Gió đưa hương ngát muôn loài cỏ hoa

Đất mềm, én lượn gần xa

Uyên ương cát ấm trên bờ ngủ say

Quỳnh Chi phóng dịch  (1/3/2007) 

 

 

Xuân hứng

 

Dương liễu âm âm tế vũ t́nh

Tàn hoa lạc hậu kiến lưu oanh

Xuân phong nhất dạ xuy hương mộng

Hựu trục xuân phong đáo Lạc thành

 

Vơ Nguyên Hành

 

Xuân hứng

 

Mưa phùn vừa ngớt, liễu xanh

Hoa tàn, thấy bóng chim oanh chuyền cành

Gió xuân đưa tới  mộng lành

Trong mơ theo gió về thăm quê nhà

 

 Quỳnh Chi phóng dịch (07/4/2007)

 

 

 

Xuân dạ hỉ vũ 

Hảo vũ tri th́ tiết 

Đương xuân măi phát sinh 

Tuỳ phong tiềm nhập dạ 

Nhuận vật tế vô thanh 

Dă kính vân câu hắc 

Giang thuyền hoả độc minh 

Hiểu khan hồng thấp xứ 

Hoa trọng Cẩm quan thành 

Đỗ Phủ

 

 

 Mưa lành đêm xuân 

Mưa lành báo hiệu mùa sang 

Đây mùa xuân tới rộn ràng trời xuân 

Mưa theo làn gió âm thầm 

Trong đêm thánh thót tưới nhuần cỏ cây 

Đường thôn mây xám đầy trời 

Trên sông ánh lửa thuyền ai lập loè 

Sáng ra rực rỡ đồng quê 

Với ngàn hoa thắm đă về cùng xuân 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 25/2/2005) 

 

 

Xuân dạ Lạc thành văn địch

Thùy gia ngọc địch ám phi thanh

Tán nhập xuân phong măn Lạc thành

Thử dạ khúc trung văn chiết liễu

Hà nhân bất khởi cố viên t́nh 

 

Lư Bạch 

 

Tiếng sáo đêm xuân 

Vẳng nghe tiếng sáo bổng trầm

Lẫn trong tiếng gió đêm xuân vọng về

Khúc đâu viễn xứ biệt ly 

Chạnh ḷng ai chẳng nhớ quê bồi hồi

 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 30/1/2003 ) 

 

 

 

Xuân dạ

 

Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim 

Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm

Ca quản lâu đài thanh tế tế 

Thu thiên viện lạc dạ trầm trầm

 

Tô Đông Pha

 

Đêm xuân 

 

Đêm xuân một khắc ngàn vàng

Hương hoa thanh khiết mơ màng ánh trăng

Lầu cao vẳng tiếng ca ngâm

Vườn khuya vắng bóng giai nhân lặng buồn

 

Quỳnh Chi phóng dịch 

 

 

 

Thương xuân khúc

 

Thâm thiển thiềm hoa thiên vạn chi

Bích sa song ngoại chuyển hoàng ly

Tàn trang hoà lệ há liêm toạ

Tận nhật thương xuân xuân bất tri

 

Bạch Cư Dị

 

Bài hát thương tiếc xuân

 

Bên thềm muôn cánh hoa tươi

Chim oanh ríu rít chuyền ngoài màn hoa

Buông rèm lặng ngắm xuân qua 

Xuân nào hay kẻ lệ nhoà tiếc xuân    

 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 1/2006 )