UongTra

 

Uống tr

 

 


(1)

 

 

Sơn tuyền tin tr hữu hoi

Tọa chước lnh lnh thủy
Khn tin sắt sắt trần
V do tr nhất trản
K dữ i tr nhn

Bạch Cư Dị

 

 

Uống tr trong ni

Ngồi đy mc nước trong thanh
L tr xanh thẫm một bnh đem chm
Biết người vẫn thch tr ngon
Lm sao gửi chn tr thơm lc ny

Quỳnh Chi phng dịch ( 22/5/2008)

 

(2)

 

 

 

Ẩm Tửu Thi  ( Kỳ ngũ)

 

Kết lư tại nhn cảnh
Nhi v xa m huyn
Vấn qun h năng nhĩ ?
Tm viễn địa tự thin
Thi cc đng ly hạ
Du nhin kiến nam sơn
Sơn kh nhật tịch giai
Phi điểu tương dữ hon
Thử trung hữu chn
Dục biện dĩ vong ngn.
 
Đo Uyn Minh

 

 

 

Thơ uống rượu ( Bi số 5)
 
Lm nh giữa chốn đng người
M khng nghe tiếng bn ngoi ngựa xe 
Hỏi "Răng m được như ri ?"
-Th đừng để nghĩ suy bận lng
Hi cc chn ro pha đng
Thong dong ngắm ni chập chng hướng nam
Chiều rơi ni tỏa sương lam
Chim bay về tổ từng đn trn cy
Cảnh ny đng mnh đy
Bỗng qun lời... chẳng gii bầy được chi
 
Quỳnh Chi phng dịch ( 15/5/2008)

 

 (1) : http://pds.exblog.jp/logo/1/200506/18/93/e000629320050623165756.jpg

(2) : http://white.ap.teacup.com/syumoku/timg/middle_1165832046.jpg