TTTuyenNDNgaTrenNui

 

Ng Trn Ni Việt Hồng Ở Yn By Khi i Vc Nứa

 

Tuột dốc t nho trn hẻm ni

Chết điếng ton thn trong giy lu

Mưa rơi đều hạt mưa phơi phới

Ngy đang tn hiu quạnh rừng su

 

Duỗi soải chn tay gối trn nứa

Ng trời nh nhem nghe mưa mau

Tưởng chừng thi thể ai thối rữa

Hồn viển vng chẳng cht on sầu

 

Mưa giăng tấm lưới trắng dầy kht

Lng xm dưới ni ở phương no ?

Gi lạnh ti t b liệm chặt

Lả thiếp người qun bẵng sướt đau

 

ầm mnh trong hạnh của ẩn mật

Mắt hoen nha hứng giọt thin thu

D dẫm tối về đm tối mịt

Sng xa ni thẳm qu nh đu ?

 

Yn By, 9-1979