TTTuyenNDNhipBa

 

Nhịp ba

tặng Don Quốc Sỹ

 

Ngực anh thủng lỗ đạn trn

lưỡi l thấu phổi

tim cn nhảy đập

nhịp ba nhịp ba nhịp ba

tnh yu tự do mi mi

anh về ng xuống vườn nh

cy liền kết tri

hoa rụng tơi tơi ủ sắc

anh chạy nhịp hai qua cch trở

mắt bừng

thống nhất tự do

ngoi xa thnh phố

bnh xe lăn nhịp ba

o mu xanh hớn hở

nht ba g

lng my quay

cửa nh thi nhau lớn

nhịp ba nhịp ba nhịp ba

tnh yu tự do mi mi

sng bồi ph sa

ruộng la trổ hoa

 

ni cao uốn cy rừng

nhịp ba nhịp ba nhịp ba

tnh yu tự do mi mi

đất nước o o vỗ nhịp

triều biển chập chng

H nội Huế Si gn

m nhau nức nở

c người cầm sng bắn vo đầu

đạn nổ nhịp ba

khng chết

anh ngồi nhổm dậy

khoẻ mạnh lạ thường

bước ai thnh tht

nhịp ba

tnh yu

tự do

mi mi

tnh yu tự do mi mi

tnh yu tự do

mi mi anh ơi.