ThuCamThangTu-TrucTy

 

Thụ Cảm Thng Tư *

 

cũng mong một lần

ci chết, nhẹ như hơi thở

trong cơn sốt di, trước sn bệnh x

ti ci đầu

tẩm liệm những bng hồng

 

by giờ, lm điều ny thật dễ

nằm xuống, xui tay, thở hơi cuối cng

qun từng vẻ mặt tuyệt vọng

v những ngy ảm đạm

 

by giờ, lm điều ny th đơn giản hơn

đứng dậy, cầm đn, v đi vo bo

 

* trch từ tập thơ Trước Khi Thnh Giấy Vụn, Trc Ty, nxb Giấy Vụn, Saign, 2010.