CoLoa-TTKDung

 

 

 

 

Cổ Loa

 

 

Những dng sng đang đng vng đời mnh

Bo hoang lạc nở một chm buốt tm

Đời Ra thing đ chết dưới bn đau

 

 

Khng phải mu no cũng ho ngọc chu

Những kht vọng cụt đầu thầm kể

 

Thanh kiếm chm lời thề đẫm lệ

Sao vẫn đi về trn lối m cung

 

 

Trương Thị Kim Dung