Pht đạn cuối cng được gọi l Nhn đạo

Trương Thị Kim Dung

 

Đếm

 

 

Pht đạn kết liễu được gọi l Nhn đạo

Kề st mang tai cho phọt c thng Tư rng rợn lụt bo từ

Sao khng c hnh tinh no yn bnh cho con người đổ bộ

Cứ lang bang bọt mu khắp hon cầu

 

Anh yu dấu

Em yu khng dấu

Loạn đầu mi cht lưỡi những lời thề

 

Ngy m mụ

Đm no nề sửng sốt

Tnh l g

luận tnh mi khng ra

 

Mt nhặt những mảnh hồn xưa trong tả tơi mối xng gia phả

Ta l ai cn vẩn vơ ngơ ngẩn trong hằng kiếp sống chết ny

Đếm mi bn tay sao vẫn thừa mười ngn

 

Thời gian

Mi trộm cướp những php mu rồi vung vi vứt x những đu đu

Ngầm thch đấu

một ngi sao vừa nở trong hạt đậu

 

H Nội 10/4/2012