Vụ bới đường tìm vàng: "Loại đ ny rất độc"

Trương Thị Kim Dung

 

Găm

 

 

Găm su trong đ bao giờ

Ngọc vng mấy lượng t m bn mua

Ẫn ờ

những chuyện được thua

Ta đem chữ nghĩa cn đo ngọc vng

 

H Nội, đm 14/12/2014