Huế như vương miện nhà vua tặng nàng

Trương Thị Kim Dung

 

              Huế

 

Ai đem ngày thẳm đêm trường

          Lợp trăng vào nón

                    thơ buông áo dài

Hẹn cùng trúc mă thanh mai

          Hái Sen trăm cánh nở ngoài cung xưa

                   Vọng non cao

                                       vọng biển hồ

          Chuông Kim Sơn đă tràn bờ Huyền Không

 

 

Mưa như nhớ

                     nắng như mong

         Hóa Châu duyên phận long đong kinh thành

Nổi ch́m vẫn nét đan thanh

        Mái nh́ mái đẩy long lanh giọng ḥ

 

Ơi người cơi mộng cơi mơ

      Huế như vương miện nhà vua tặng nàng

Cam lồ thơm ngọt Hương Giang

     Thấm bao âu yếm trong làn mắt xanh

   

                                           TX Hương Trà, ngày 25- 26/4/2015