Nắng vỡ đá tai mèo

Trương Thị Kim Dung

 

 

      Lào Cai riêng nhớ

 

 

Hoàng Liên Sơn trùng điệp cổng trời

Nắng vỡ đá gan gà

Ngựa gằn hơi leo dốc 

Mưa xối bờ phân thủy phân sơn

Lan man nỗi buồn chẳng thể cắt cơn

Sương khói nghiện vờn non với nước

Cheo leo

              ruộng bậc thang vừa đủ thước cày

 

Đồng bào của tôi

                            lơ lửng trong mây

Người gieo hạt ngọt bùi đắng cay

                                                    bên  vực thẳm

Mơ ước một đời không đứt bữa quanh năm

Người nhuộm đêm chàm

                                       người se ngày thắm

Thêu mặt trời mặt trăng trên váy áo hẹn mùa

 

Lạy Mẫu Thượng Ngàn

Lạy quan Hoàng Bảy

Suối Lũng Pô cùng sông Hồng sông Chảy

Tạ ơn rượu Sim San

                                 thắng cố Bắc Hà

Những phiên chợ bỏ bùa t́nh tất cả

Mắt môi cười

                      ṿng bạc cũng cười theo