Trương Thị Kim Dung

Trương Thị Kim Dung

 

 

 

Miền Cc

 

Mẹ đ về miền Cc

 

Ni ni

Sng sng

mnh mng biển

Rời rợi vng

nắng mật vo Thu

 

Cc đi tu khi vừa chớm nở

Vạn thọ rồi

Cc vẫn Cc đi tu

 

L khng rũ trước sương m

Hoa khng la cội cho d tn phai

Của chiều hm

Của sớm mai

Tm trinh Đại đa

tặng ai hỡi Người

Mẹ cười

Mẹ bảo: Con ơi

Đấy l bảo thp vạn đời nhất linh

 

 

Tịnh Non Nước

Tịnh bng hnh

Vng sinh hoa tịnh

miền mnh đ hương...