Sac-TTKDung

 

Trương Thị Kim Dung

 

 

Sặc

 

(Gửi HN - những ngy nước Việt chịu nhiều thảm họa)

 

 

Đỏ chiều th sớm đen đm

Cải g canh bạc đ quen lộn sng

m tiền mua đất bn sng

Bn trinh vy đụp bn mng vy di

Mặc cho mu lệ chảy hoi

Biển Đng tu giặc ngoạm mi bờ xa

Lụt bệnh lụt nợ ngập nh

Vẫn cn đi rước quỷ ma về thờ

 

Nổi chm hồn Nước bơ vơ

Bn nhơ tận nc sặc trơ kiếp người

 

(15/11/2010)