Ghềnh ghệc sng

Trương Thị Kim Dung

 

 

Thng c hồn

 

Ghềnh ghệc sng

vầng non chn p

Trăng vng vong

mưa s s nỗi c hồn

 

Anh ni anh đi bun

dng Tiu Tương khng chứng

Thuyền Trương Chi t nt cả cọc cho

 

Bao ma hoang cu ca cn ghẹo

Bp sen đội hương cổ Phật ln mầu

 

Vứt roi du

hầu mười cửa điện

Kết bồ đi cho th chng sinh

 

Tm muốn tịnh sao cn toan tnh

Thong heo may

trộm php cửa Bồ Đề

 

24/8/2011 (25/7 Tn Mo)

 

 

 

Chẳng ai muốn bắc nhịp cầu thước

D đ trải qua nhiều