RockTuyetNga

 

Rock

 

 

Những giọng hát rạn vỡ không gian

Những tiết tấu xới tung màn đêm

Và vũ điệu lộn ngược thế giới

 

Linh hồn cát

Và tâm hồn đá

Bông hồng thuỷ tinh bên cơn khát biển triều...

 

Một giây thôi

Đá trở

Những ngôi sao những đám mây rụng xuống

Những ḍng sông đứng im

Cánh cổng mục và con đường cất cánh

 

Cất cánh

Thạch thảo và bóng tối

Hoang oải mùa xuân chơ chỏng trăng rằm

 

Một giây thôi

Đá thở

Một giây thôi

Thế giới đă được sắp đặt lại.

 

 

1.5.2003