TuyetNgaCPAoGiac1

 

 ẢO  GIÁC 1

 

Một hoàng hôn

Rong chơi khoác chiếc áo Cô đơn phong phanh gió lạnh

lang thang trước ngơ nhà em.

 

Một chiều mưa

Tham lam sụp chiếc mũ Khổ đau

co ro nép vào cánh cửa nhà em.

 

Em mở cửa ngôi nhà nghèo khó

nhóm lên từ đống thời gian mệt mỏi lụi tàn

một ngọn lửa kham khổ.

 

Và Rong chơi đă khoác ḿnh lên giá

để nỗi Cô đơn đến sưởi dịu dàng

bên ngọn lửa mỏng manh vừa cháy sáng.

 

Và Tham lam tự treo ḿnh lên chiếc đinh lạnh buốt

để nỗi Khổ đau đến sưởi dịu dàng

bên ngọn lửa niềm tin vừa cháy sáng