UMinhChayTuyetNga

 

U-minh cháy

 

 

Tro của tiếng chim

Của lá

Của hoa

Rơi lả tả trong chiều cùng xác nắng

U-minh cháy

U-minh đang biến thành cổ tích

Đại ngàn ngẹn ngào thành khói bay đi

 

Một bữa ăn của cơn đói

Của cái nghèo

Hay giấc mơ phú quư

Hay khô khỏng những tâm hồn hoá đá

Đă thiêu ngh́n năm thành những tro tàn ?

 

Cổ thụ một ngày chết như trẻ thơ

Bên lễ hội băng đăng

                        xa lộ thông tin

                                     ngân hàng sinh học...

Nấm sẽ mọc nơi tâm hồn hoang trống

Cổ tích thành h́nh trên đĩa VCD

 

Ôi  U-minh

U-minh

U-minh

Rừng đang cháy mà hồn đă bạc.