VaEmDiQuaMuaDongTuyetNga

V em đi qua ma đng

 

Tnh yu của anh như chiếc kn bọc em qua ma đng

Vần vũ bn ngoi

Ngọn gi căm căm thổi qua hng trăm cnh đồng sau ma vụ

Rơi rớt bn ngoi

Giọt sương ho lỏng từ triệu triệu những bốc hơi

 

Bn ngoi

Ảo gic ấm p từ ngọn nến

Sự m mờ của nh ngy

Vẻ thm u những hong hn thực ra rất trống rỗng.

 

Tnh yu của anh như chiếc kn bọc em qua ma đng

Chới với bn ngoi

Niềm khắc khoải của chiếc l a

Nỗi u lo những mầm cy lỡ cược với ma mng

 

Bn ngoi

Sự quẫy cựa của đốm nắng

Cảm gic nồng nn từ đo cc quỳ non

 

Trong thế giới được dnh ring

Tri tim thm một lần sơ sinh

Em thim thiếp bn giấc mơ nghing những chiếc l nn

Bn tiếng reo con mo tm được lối về sau cơn mộng du

 

Tnh yu của anh

Như chiếc kn bọc em qua ma đng.