CÓ KHÔNG

 

CÓ  KHÔNG

 

Trong thanh thn

an nhiên và t ti

người gi li

mt n cười tươi

mt đôi mt sáng

du dàng

tiếng gi

Hng ơi!

Hng ơi!

Hng ơi!

…..

 

Đất

Trời

hụt hẫng chín từng mây

mây trắng bay rồi

mây trắng bay

ngh́n năm c̣n nhớ măi trong tay

 

Người ơi!

Người đi ri!

Hng ơi!

Hng ơi!

Hng ơi!

…..

 

T nay ngươi l loi?!

Không!

đă Có

Du Có cũng là Không

Không Không và Có Có

Có Có vi Không Không

Có Không

 

 

Trn th LaiHng