DanhVay-2

 

Đnh vậy ?

 

Đời n thế v người n thế. Đnh vậy ? Khng !

V người l tc phẩm của người, của ta !

Thế th qun sao đnh, v v qun sao đnh

H h.

2009-10-30