KieuNgao-2

 

Kiêu ngạo - 2

 

Bạn bảo ta : mày quá kiêu ngạo.

Đúng quá ! Trong nghĩa này : ta kiêu ngạo đối với chính ḿnh. Ta chưa hề coi ta ǵ đáng kể cả.

Có thể điều ấy khiến người đời khó chịu…

Hè hè.

2010-04-30