Qun v nhớ

Qun v nhớ

Anh Standard & Poor's vừa tước điểm AAA của anh PhuLăngXa.

Ti đ từng viết :

"Nul ne saurait survivre sans opium, sans la capacit d'oubli, sans la facult de mensonge, sans paralyser un coin de sa conscience, sans trahir."[1]

"Nhưng khả năng qun, khả năng trừu tượng ho của ta thật v tận : n l liều thuốc giữ mạng cho con người. Khng c n khng ai tồn tại được."[2]

Thế m hm nay, trước tnh hnh kinh tế chnh trị[3] của PhuLăngXa, ti đnh phải nhắc lại một khc, đ đăng đu đ : phải nhớ, nhớ hết, nhớ những ai đ ni g v đ lm g kể cả chnh mnh để được hưởng, t nhất một lần trong đời, men đắng tư duy tự do.

2012-01-13[1] Un amour mtque, ditions L'Harmattan, France.

[2] Vẫy gọi nhau lm người, Nxb Hồng Lĩnh, USA. Cf : op http://amvc.fr/

[3] ừ thế đấy : chng khng thể độc lập với nhau ! Điều ấy dồn ta vo cu hỏi nan giải nhất của tư duy trong lĩnh vực nhn văn : lịch sử do "ci g" hay "ai" quyết định ? tới mức no ? Ta thực sự tự do hay khng ? trong nghĩa no ? tới mức no ? V ngoi ra th thế no ?