Hop Luu-2
HỢP LƯU - 2

 

Một cành hoa, một chặng đường

Một cây viết đểu

 

Ngoài khơi miền đất hứa

Một huyền thoại thời hậu chiến

 

Thằng bắt quỷ

30 năm nung một ngọn lửa

 

 

 

 

 

Phan Tấn Hải nói chuyện với

Phan Huy Đường

 

Gặp gỡ cuối năm

Khi lập trường thắt họng văn chương

 

Cái chết sau quá khứ

Một nỗi ám ảnh của hôm nay

 

 

 

 

 

Bên kia bờ ảo vọng

Thời gian và thế nh́n

trong tiểu thuyết

 

Truyện Vũ Hổ, người làng Nhân

 

Nghệ Thuật, để làm ǵ ?

 

 

 

 

 

Lư của mọi nghịch lư

 

Vẫy gọi nhau làm người

 

 

 

Hơp Lưu số ?

Nguyễn Huy Thiệp

Thời điểm của câu hỏi

Thời điểm của con người