◄◄ Về trang chủ

Dịch cho người t́m đọc

 

Tác giả

Bài

Chủ đề

Alexandre Savérien

Một lịch sử khoa học thanh lọc khỏi những sai lầm của các học giả ?

Khoa hoc - Lịch sử

Antoine-Augustin Cournot

Nguyên nhân, Lý do, Ngẫu nhiên 1

Ngẫu nhiên (khái niệm)

Antoine-Augustin Cournot

Ngẫu nhiên như sự giao thoa của các chuỗi nhân quả độc lập

Ngẫu nhiên (khái niệm)

Antoine-Augustin Cournot

Lịch sử, «sàn diễn của những cá nhân vĩ đại»

Cá nhân trong lịch sử

Antoine-Augustin Cournot

Chiều kích lịch sử

Sử học

Antoine-Augustin Cournot

Nguyên do học Lịch sử và Triết lư sử học

Giải thích trong sử học

Antoinette Virieux Reymond

Không phải quy luật nào cũng biểu hiện nguyên nhân một cách hiển nhiên

Nhân quả (khái niệm)

Aristotelês

Bốn Loại Nguyên Nhân

Nguyên nhân (khái niệm)

Aristotelês

Vật thể rơi xuống hay bay lên theo định hướng tự nhiên của chúng

Vật lư - Triết lư - Tự nhiên

Auguste Comte

Sự thiết yếu khoa học của lịch sử khoa học

Khoa hoc - Lịch sử

Charles Singer

Sai Lầm Của Các Nhà Khoa Học Xem Thường Lịch Sử Khoa Học

Khoa hoc - Lịch sử

Claude Bernard

Lịch sử của khoa học là vô ích cho sự tiến bộ của khoa học

Khoa hoc - Lịch sử

Ernst Mach

«Ta chưa hoàn toàn biết một khoa học khi chưa biết lịch sử của nó»

Khoa hoc - Lịch sử

Florence Perrin & Alexis Rosenbaum

«Ta giải thích thiên nhiên : ta hiểu cuộc sống tinh thần»

Khoa hoc Nhân văn - Triết lư

Florence Perrin & Alexis Rosenbaum

«Họ quan niệm con người trong thiên hiên như một đế chế bên trong một đế chế»

Tự do ư chí

Francois Russo

Giá trị và tầm ảnh hưởng của lịch sử các khoa học

Khoa hoc - Lịch sử

George Sarton

Lịch Sử Của Khoa Học Trong Lịch Sử Của Nền Văn Minh

Khoa hoc - Lịch sử

Jean-Pierre Vernant

Từ thần thoại sang khoa học, Nguồn gốc của khoa vật lý

Vật lư học - Lịch sử

Milêtos (Triết phái)

John Herschel

Nguyên nhân là sự kiện xảy ra trước, mà ta có thể nắm bắt và sửa đổi

Nhân quả (khái niệm)

Léon Brunschvicg

Từ thuật giả kim sang hóa học, Sự cần thiết của một cuộc cải đạo tinh thần

Hoá học - Lịch sử

Paul Langevin

Lịch sử của khoa học hữu ích cho ngay chính sự tiến bộ của khoa học

Khoa hoc - Lịch sử

Paul Tannery 

Vì Một Lịch Sử Khoa Học Toàn Diện

Khoa học – Lịch sử

Pierre-Simon Laplace

Một trí thông minh «khá rộng» sẽ tiên đoán được tương lai một cách chính xác

Quyết định luận

Nhân quả (Khái niệm)

Platôn

Bệnh Thù Ghét Lư Luận

Triết học – Hy Lạp cổ đại

Duy lư (Chủ nghĩa)

Platôn

Chân dung triết gia (I)

Triết học – Hy Lạp cổ đại

Triết gia

Platôn

Chân dung triết gia (II), Kẻ cầu t́m chân lư

Triết gia

Sôkratês – Nhân cách

Platôn

Hãy Tự Tu Thân Sửa Tính

Sôkratês – Cuộc đời và Sự nghiệp

Raymond Aron 

Sự lạc quan của Auguste Comte

Lịch sử – Triết lý

Robert Blanché

Sự xây dựng phương pháp thực nghiệm

Vật lư - Triết lư

Wilhelm Dilthey

Tự Nhiên Và Lịch Sử

Sử học - Triết ly

Xenephôn

Chăn Ḅ Và Chăn Dân

Sôkratês – Cuộc đời và Sự nghiệp

 

PHỤ LỤC 1

Khái Niệm, Trường Phái, Học Thuyết