LUUTHUYHUONG-TAB

 

Phan Huy Đường giới thiệu

 

Lưu Thuỷ Hương

 

◄◄V trang chnh

 

 

 

 

Ti tng cun tiu thuyết đầu tay ny cho o Gii,

cho bn b ti  -  nhng chiến binh bloggers, cho

kht vng t do v cho nim tin vo mt ngy mai

khng cn p bc.

 

Hy cng nhau thp ln ngn la hip thng.

 

Tiu thuyết Min hư o

 

Li m đầu

 

Phn I: Min Hư o

 

Chương 1- Tranh blog- K t vn

Chương 2- Giang blog- Li yu thương cho Nng Lm

Chương 3- Vũ Văn Thung blog- Li anh chng đẹp trai

Chương 4- Giang blog- Li yu thương cho Hoi Bc

Chương 5- Ng blog- Li người bn g

Chương 6- Ng blog- Li người bn g (tiếp theo)

Chương 7- Đồng ch blog- Li con g trng ct

Chương 8- T hnh blog- Li k b x bn

Chương 9- Oan hn blog- Li quan tng đốc

Chương 10- Si blog- Li đứa sinh vin b xe đụng

Chương 11- Php Sư blog- Li đứa sinh vin m gi

Chương 12- M.blog- Li tnh yu ngt như ch

Chương 13- S c

Chương 14- Din đn Min Hư o

Chương 15- Giang blog- Sinh vin l phng th

Chương 16- Giang blog- Khoi lc l cu cnh

Chương 17- Giang blog- Tnh người l ci phao lng

Chương 18- Giang blog- Ti khng đi tiếp na

Chương 19- Din đn Min Hư o

 

Phn II: Min Min o

 

Chương 20- Ng blog- Vn c lưỡng bi cu thương

Chương 21- Ng blog- Đm mng by c trăng lưỡng nghi

Chương 22- Ng blog- n mng trn đầm Thu Đit

Chương 23- Ng blog- m binh bt động th

Chương 24- Ng blog- Hoa đo rơi bn tho lư

Chương 25- Din đn Min Min o

Chương 26- Ng blog- Su Hn, nhn chng cui cng

Chương 27- Ng blog- B Hc Lnh K săn đui

Chương 28- Ng blog- Ci Bt Nht

Chương 29- Ng blog- Password "Cnh Đồng Lau Đỏ"

Chương 30- Ng blog- Đường qua Mũi Mng Chim

Chương 31- Ng blog- Đot Hn H

Chương 32- Ng blog- Ni Răng Si v Đng-Ty link

Chương 33- Ng blog- Thnh eBay

Chương 34- Ng blog- Bnh nguyn Apple v thn Rng Rn

Chương 35- Ng blog- Chiến trường Manh Động

Chương 36- Ng blog- Li cho ca m Binh T S

 

Chương 37- Ng blog- Đồ đệ Trư Bt Gii v kho hc ci heo

Chương 38- Ng blog- Hnh quyết trong rung dưa

Chương 39- Ng blog- Tht hư Min Hư o

Chương 40- Ng blog- Cuc chiến ch mi bt đầu

 

***